Violetta Zadrożna

Violetta Zadrożna

Lekarz Stomatolog

W leczeniu pacjentów wykorzystuję doświadczenie zdobyte jako asystent w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1989-2002, gdzie w 1993 roku uzyskałam I st. specjalizacji ze stomatologii ogólnej. Natomiast w 1998 roku II st. z protetyki stomatologicznej na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie.

Od 2002 roku prowadzę specjalistyczną praktykę stomatologiczną w Gdyni. Pomimo dużego doświadczenia, szczególnie w protetyce stomatologicznej, w dalszym ciągu podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w polskich i międzynarodowych kursach oraz konferencjach z zakresu stomatologii estetycznej, zaburzeń narządu żucia, implantologii i endodoncji. Ponadto jestem członkiem Sekcji Bólu Jamy Ustnej i Twarzy Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. W ten sposób chcę zapewnić swoim pacjentom wysoki poziom usług stomatologicznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod leczenia, szczególnie w rehabilitacji trudnych przypadków klinicznych.

Leczę z pasją i dużym zaangażowaniem, gdyż praca z pacjentami sprawia mi dużą przyjemność i satysfakcję.

Janusz Supiński

Janusz Supiński

Lekarz Stomatolog

Jestem absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. Odbyłem staż w Klinice Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu w Münster u prof. Marxkorsa. Byłem wieloletnim asystentem w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie uzyskałem II st. specjalizacji z protetyki stomatologicznej. Uczestniczyłem w wielu specjalistycznych szkoleniach i kongresach stomatologicznych, protetycznych, endodontycznych w kraju i zagranicą, a szczególnie implantologicznych m.in. u dr. Giesenhagena w Melsungen i dr. Yüksela we Frankfurcie.

W dalszym ciągu podnoszę swoje kwalifikacje, szczególnie w zakresie implantologii.